Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Thông báo của TGM về Lễ truyền chức Phó tế cho 4 thầy khóa XI
21.04.2017


Thông Báo của Tòa Giám Mục
về Lễ truyền chức Phó tế cho 4 thầy khóa XI
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13400

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net