Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Gặp gỡ thường niên lần thứ 11 của Liên Tu Sỹ và Hội Bảo trợ Ơn Gọi hai Giáo hạt Đông Tháp và Kẻ Dừa
11.08.2017

Cuộc gặp gỡ đầy thân tình, lưu luyến với những chia sẻ, thao thức của các thành phần về nhu cầu và sứ vụ loan báo Tin Mừng qua việc dấn thân Tu trì nơi các Giáo hạt nhà và các vùng biên. Quả thật, “ở đâu có tu sỹ, ở đó có niềm vui”, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đã tiếp thêm sức mạnh cho bước đường dấn thân của những người đã, đang và sẽ tiếp tục dấn thân theo Chúa mang trên mình người con Giáo hạt Đông Tháp và Kẻ Dừa.

Ngày 10/7/2007 đã diễn ra cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của các linh mục, nam nữ tu sỹ, một số ân nhân của Giáo hạt Đông Tháp, tại giáo xứ Nghi Lộc, để cổ võ ơn gọi cho Giáo hạt nhà. Từ cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ấy, hàng năm, Liên Tu Sỹ và những người đồng hành cùng những người đi tu đã có những cuộc gặp gỡ thường niên để “yêu mến, đi theo và rập theo khuôn mẫu Đức Kitô, phục vụ như Người mong muốn”. Trải qua 10 năm thành lập, Hội đã có những bước thăng trầm, nhưng luôn cho thấy sự nở rộ Ơn gọi tu trì nơi giáo hạt Đông Tháp và Kẻ Dừa.

Năm nay, lần thứ 11, 10/8/2017, cuộc gặp gỡ lần đầu tiên sau 3 năm chia tách giáo hạt Kẻ Dừa từ Đông Tháp, người cũ kẻ mới lại có cơ hội hàn huyên sau những năm chia tách. Cuộc gặp gỡ đầy thân tình, lưu luyến với những chia sẻ, thao thức của các thành phần về nhu cầu và sứ vụ loan báo Tin Mừng qua việc dấn thân Tu trì nơi các Giáo hạt nhà và các vùng biên. Quả thật, “ở đâu có tu sỹ, ở đó có niềm vui”, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đã tiếp thêm sức mạnh cho bước đường dấn thân của những người đã, đang và sẽ tiếp tục dấn thân theo Chúa mang trên mình người con Giáo hạt Đông Tháp và Kẻ Dừa.

Đỉnh cao của cuộc gặp gỡ là thánh Lễ Mừng Thánh Lôrenxô Phó tế, Tử Đạo, đã cho thấy thao thức của mỗi người “chúng ta khi xin gì cùng thánh quan thầy”. Thánh Quan Thầy Lôrenxô trả lời cho quan Valêriô: “Tài sản của Giáo Hội chính là những người nghèo”, cho thấy đối tượng mà sứ mạng phục vụ Giáo Hội nhắm tới chính là người nghèo. Trở nên nghèo theo tinh thần Tin Mừng và phục vụ người kém may mắn, chính là chủ đề mà cha chủ tế và cha giảng lễ đã kêu gọi mọi người sẵn sàng bước theo: “Như hạt lúa gieo vào lòng đất, người tu sỹ phải biết chết đi cho những tham lam, ích kỷ, sân, si để sống cho tha nhân và phục vụ tha nhân”.

“Chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa”, đó là tâm nguyện để mỗi người mang trên vai mình những thao thức để bước theo và phục vụ tha nhân như Đức Kitô phục vụ.
Ant. Minh Trí


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13622

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net