Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Thư rao của TGM về dự định truyền chức Phó tế cho 4 Chủng sinh khóa XI
18.03.2017

Thư rao số 0317/TB-TGM
của Tòa Giám mục Xã Đoài
về dự định truyền chức Phó tế
cho 4 Chủng sinh khóa XI


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13348

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net