GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Một 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 31
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 031
 Lượt tr.cập 023147214
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo phận Vinh - Tư liệu 18.01.2018
Tổ chức điều hành - Các Ủy ban
28.11.2008

.

TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH &
CÁC ỦY BAN GIÁO PHẬNGiám mục Giáo phận: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám mục Phụ tá kiêm Tổng Đại diện:
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên
Đại diện Giám mục vùng Nghệ An: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh
Giám mục hưu:
Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên
Chưởng Ấn TGM: Lm.
Phaolô Nguyễn Văn Hiểu
Quản lý TGM: Lm. Bênađô Trần Xuân Thùy
Chánh Văn phòng TGM: Lm. Fx. Nguyễn Hồng Ân


I. BAN TƯ VẤN

1. Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
2.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh
3.
Lm. Phêrô Lê Nam Cao
4.
Lm. Phêrô Trần Phúc Chính
5. Lm. Hoàng Biên Cương
6.
Lm. Phaolô Trần Ngọc Du
7.
Lm. JB. Nguyễn Kim Đồng
8.
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hiểu
9.
Lm. FX. Hoàng Sỹ Hướng
10.
Lm. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm
11.
Lm. Bênađô Trần Xuân Thùy
12.
Lm. Giuse Nguyễn Công Bắc

II. BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG LINH MỤC

1. ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp (Chủ tịch)
2. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh (Phó chủ tịch)
3. Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp (Tổng thư ký)
4. Lm. Phêrô Lê Nam Cao
5. Lm. Phêrô Trần Phúc Chính 
6. Lm. Fx. Hoàng Sĩ Hướng


III. BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

1. Lm. Phêrô Lê Nam Cao (Trưởng ban)
2. Lm. JB. Nguyễn Huy Tuấn (Phó ban)
3. Lm. Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh (Thư ký)
4. Lm. Giuse Phạm Ngọc Quang (Thủ quỹ)
5. Lm. JB. Đinh Công Đoàn
6. Thầy Antôn Trần Can
7. Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Thiên Hoàng
8. Nữ tu Anna Cao Thị Ánh Hồng
9. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Phượng
10. Nữ tu Anna Bùi Thị Mỹ Linh
 


IV. BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS

1. Lm. JB. Nguyễn Huy Tuấn (Trưởng ban, Giám đốc Caritas)
2. Lm. Giuse Trần Đức Mai

3. Lm. Phêrô Trần Văn Thành
4. Lm. Giuse Nguyễn Đình Phú
5. Lm. Phêrô Trần Ngọc Hưởng
6. Lm. Antôn Hoàng Sỹ Phúc
7. Lm. Gioan Nguyễn Văn Niên

8. Lm. Antôn Lê Công Lượng
9. Nt. Maria Nguyễn Thị Mùi
10. Nt. Anna Nguyễn Thị Thúy Hài
11. Nt. Anna Nguyễn Thị Lan
12. Chị Elisabeth Lê Thị Hiền Trang.


V. BAN PHỤNG VỤ

1. Lm. Đôminicô Phạm Xuân Kế (Trưởng ban)
2. Lm. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm (Phó ban)

3. Lm. Micae Trần Phúc Bách
4. Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng
5. Lm. Antôn Lê Xuân Trường


VI. BAN THÁNH NHẠC

1. Lm. Phaolô Phan Thành Ngữ (Trưởng ban)
2. Lm. Giuse Nguyễn Công Bình
3. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Giao
4. Lm. Phêrô Nguyễn Lượng
5. Lm. Fx. Nguyễn Tiến Dũng
6. Sr. Anna Nguyễn Thị Long
7. Sr. Maria Trần Thị Hạnh
8. Sr. Anna Nguyễn Thị Quang
9. Sr. Maria Trần Thị Thanh Tùng


VII. BAN LOAN BÁO TIN MỪNG


1. Lm. Phêrô Trần Phúc Chính (Trưởng ban)
2. Lm. Antôn Hoàng Đức Luyến
3. Lm. Giuse Phan Văn Thắng
4. Lm. Phaolô Trần Ngọc Du
5. Lm. Phaolô Nguyễn Chí Thiện
6. Lm. JB. Nguyễn Đình Thục
7. Lm. Raphaen Trần Xuân Nhàn


VIII. BAN GIÁO DÂN & GIA ĐÌNH

1. Lm. Giuse Phan Sỹ Phương
2. Lm. Phêrô Phan Văn Tập
3. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Giao
4. Lm. JB. Lê Bá Phượng
5. 03 giáo dân thuộc 3 tỉnh

IX. BAN GIỚI TRẺ & SINH VIÊN

1.
Lm. Antôn Nguyễn Quang Trung (Trưởng ban)
2. Lm. Giuse Tô Văn Toản (Đặc trách SVCG Vinh)
3. Lm. Louis Nguyễn Văn Nga
4. Lm. Antôn Trần Đình Văn
5. Lm. Antôn Nguyễn Quang Tuấn
6. Lm. Fx. Đinh Văn Quỳnh
7. Lm. Phêrô Ngô Thế Bính
8. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm, CSsR
9. Lm. Giuse Nguyễn Đức Vĩnh
10. Lm. Antôn Đậu Thanh Minh
11. Lm. Phêrô Lê Thanh Hồng
12. Lm. Fx. Nguyễn Tiến Dũng
13. Ông Phêrô Trần Can

X. BAN MỤC VỤ DI DÂN

1. Lm.
Fx. Nguyễn Văn Lượng (Trưởng ban)
2.
Lm. Tôma Võ Minh Danh
3. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phú
4. Lm.
Phêrô Nguyễn Đoài
5.
Lm. JB. Lê Trọng Châu

XI. BAN TRUYỀN THÔNG - XÃ HỘI

1. Lm.
Giuse Trần Văn Học (Trưởng ban)


XII. TÒA ÁN HÔN PHỐI GIÁO PHẬN

1. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hiểu (Đại diện Tư pháp)
2. Lm. Fx. Võ Thanh Tâm (Thẩm phán)
3. Lm. JB. Nguyễn Khắc Bá (Thẩm phán)
4. Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp (Thẩm phán)
4. Lm. Phaolô Bùi Đình Cao (Công tố viên)
5. Lm. Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng (Bảo hệ)
6. Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh (Luật sư)
7. Lm. Fx. Nguyễn Hồng Ân (Lục sự)


XIII. BAN TU SỸ

1) Lm. Thomas Aquino Hoàng Trọng Hiếu, OP. (Trưởng ban)
2) Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm, CSsR. (Phó ban)
3) Lm. Antôn Đặng Đình Sỹ, OFM. (Phó ban)

4) Nữ tu Cêcilia Đỗ Thị Chanh, dòng Thừa Sai Bác Ái giáo phận Vinh (Thư ký)
5) Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lan Phuơng, dòng MTG giáo phận Vinh (Thủ quỹ)
6) Nữ tu Maria Mađalêna Phạm Thị Huệ, dòng Phaolô (Ủy viên tông đồ)
7) Nữ tu Maria Nguyễn Thị Khiêm, dòng Chị Em Bác Ái Thouret (Ủy viên tông đồ)


XIV. BAN GIÁO DỤC KITÔ GIÁO

1. ĐGM Phụ tá
Phêrô Nguyễn Văn Viên (Trưởng ban)
2. Lm. JB. Nguyễn Khắc Bá
3. Lm.
Phêrô Nguyễn Văn Hương


XV. BAN VĂN HÓA - THỂ THAO

1. Lm. Antôn Nguyễn Quang Tuấn (Trưởng ban)
2. Lm. Antôn Nguyễn Quang Trung (Đặc trách thể thao)
3. Lm. Phêrô Lê Nam Cao
4. Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương
5. Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình
6. Lm. Antôn Hoàng Trung Hoa
7. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
8. Lm. Louis Nguyễn Văn Nga
3. Lm. Phêrô Nguyễn Huy Lưu
4. Lm. Antôn Lê Công Lượng


XVI. BAN CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

1. Lm.
Antôn Nguyễn Văn Đính (Trưởng ban)
2. Lm. Giuse Nguyễn Công Bắc
3. Lm. Phêrô Trần Đình Lai
4. Lm. Antôn Trần Đình Văn
5. Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh
6. Lm.
Micae Trần Trung Năng


XVII. BAN MỤC VỤ ƠN GỌI

1. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương (Trưởng ban)
2. Lm. Phêrô Nguyễn Đại
3. Lm. JB. Nguyễn Kim Đồng
4. Lm. Phaolô Trần Ngọc Du
5. Lm. Antôn Nguyễn Văn Đính
6. Lm. Phêrô Trần Đình Lai
7. Lm. Giuse Hoàng Đức Nhân XVIII. BAN MỤC VỤ BỆNH NHÂN

1. Lm. Phêrô Trần Văn Khuê, sđt: 0918.537.115
2. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiệu
3. Lm. Anrê Đoàn Hiếu Minh Tuấn
4. Phòng trực mục vụ bệnh nhân, sđt: 0383.618.222


XIX. BAN DỰ ÁN

1. ĐGM Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên (Trưởng ban)
2. Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp
3. Lm. Bênađô Trần Xuân Thùy
4. Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Hoài Thu


XX. BAN MỤC VỤ DOANH NHÂN

1. Lm. JB. Hoàng Đông Dương (Trưởng ban)
2. Lm. Gioan Nguyễn Văn Hoan (Phó ban)
3.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh
4. Lm. Giuse Phan Sỹ Phương
5. Lm. Gioan Nguyễn Đức Quyến
6. Lm. Phêrô Lê Nam Cao
7. Lm. Antôn Nguyễn Văn Đính
8. Lm. Fx. Đinh Văn Quỳnh
9. Lm. Giuse Phạm Ngọc Quang
10. Lm. Giuse Phan Đình Trung  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:Gửi bài
Lên đầu trang
  Đọc nhiều trong tuần 
Thư Chung về việc cử hành Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt tại Giáo phận Vinh
Cung hiến nhà thờ Giáo xứ Đông Yên
Tuần Chầu Giáo xứ chính tòa Xã Đoài: Khởi đầu Năm Thánh Thể Giáo phận Vinh
Lời giới thiệu của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về cuốn Docat
Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh: Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017

  Tin - bài mới nhất 
Hồng ân trong Tuần Chầu Đền Tạ của giáo xứ Đạo Đồng
Chúa nhật III thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Lời giới thiệu của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về cuốn Docat
Chúa nhật II thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Cung hiến nhà thờ Giáo xứ Đông Yên
Sự phát triển của truyền thông Vatican sau khi đổi mới
Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện: Nhìn lại một năm hoạt động
Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh: Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017
Tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể tại hai giáo xứ Xuân Phong và Tam Tòa
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104 (năm 2018)
Tuần Chầu Giáo xứ chính tòa Xã Đoài: Khởi đầu Năm Thánh Thể Giáo phận Vinh
Khai mạc Tuần Chầu và khánh thành nhà xứ Giáo xứ Đông Cường
Thư Chung về việc cử hành Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt tại Giáo phận Vinh
Giáo họ Vạn Thủy (Thuận Giang): Mừng kính Quan thầy Gioan Tông đồ, Khánh thành trường giáo lý và 7 tân tòng lãnh Bí tích Rửa tội
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) của Đức Phanxicô
  Yêu Thương là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sự ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Ơn Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Hội Và Trong Thế Giới Ngày Nay
  Đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
  Ơn gọi đời sống thánh hiến: Lắng nghe và đi theo
  Chầu Thánh Thể Tất Niên Giáp Ngọ 2014, Đón Tân Niên Ất Mùi 2015
  Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2015 của ĐGM Phaolô
  Sứ Điệp Mùa Chay 2015 của ĐTC Phanxicô
Xem tiếp...

  Radio Công giáo Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: [email protected] || Ban quản trị: [email protected]