GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Ba 2017
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 21
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 021
 Lượt tr.cập 016575852
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Các danh mục Giáo phận » Linh Mục 24.03.2017
Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh (A-L)
28.03.2011

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH
(Theo thứ tự ABC)LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH

Trang 1 (A - L)


Lm. Antôn Trần Minh An
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tam Đa (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt. 0936.757.803

Lm. Phêrô Hồ Văn An
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Thuận Giang (Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Giáo họ Thanh Sơn  (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 098.564.4299

Lm. Phêrô Mai Xuân Ái
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Chợ Sàng (Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Hòa (Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0905.585.873

Lm. Fx. Nguyễn Hồng Ân
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Cẩm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt: 0916.571.117.


Lm. Giuse Hồ Ngọc Bá
Năm sinh: 1932
Quê quán: Gx. Thổ Hoàng (Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1965
Hưu dưỡng tại họ Ân Hậu, Gx. Làng Anh (Nghi Đức, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0386.565.288 | 01699.117.904

Lm. Gioan B. Nguyễn Khắc Bá
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: ĐCV Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 098.623.6536| 0383.614.990

Lm. Micae Trần Phúc Bách
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Kim Lâm (TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Thành (Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt: 01278.022.806


Lm. Micae Hồ Thái Bạch
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Kinh Nhuận (Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Chuẩn Gx. Thanh Hà (Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt. 0168.859.5803

Lm. Phêrô Lê Đức Bắc SVD
Năm sinh: 1976
Quê quán: Đông Tháp
Thụ phong linh mục: 2009
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Lèn (Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An)
Đt. 0982.238.998

Lm. Giuse Nguyễn Công Bắc
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Lưu Mỹ (Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cầu Rầm (Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An)
Đt. 091.259.2859

Lm. Phêrô Ngô Thế Bính
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2006
Đt. 098.274.2502

Lm. Giuse Nguyễn Công Bình
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0978.377.456

Lm. Giuse Cao Đình Cai
Năm sinh: 1933
Quê quán: Gx. Bảo Nham (Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1965
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu dưỡng
Đt. 0989.650.725

Lm. Phêrô Trần Phúc Cai
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0917.128.234

Lm. Phêrô Nguyễn Đăng Cao
Năm sinh: 1938
Quê quán: Gx. Nghĩa Yên (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1967
Hưu dưỡng tại Nhà hưu TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0168.581.7749

Lm. Phaolô Bùi Đình Cao
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Kẻ Tùng (Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: ĐCV Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0976.467.189 | 0383.614.334


Lm. Phêrô Lê Nam Cao
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Cam Lâm (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0915.017.708

Lm. Gioan Trần Minh Cẩn
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Bình Thuận (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 098.672.0139

Lm. Gioan Nguyễn Văn Chất
Năm sinh: 1938
Quê quán: Gx. Ngọc Long (Công Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1971
Hưu dưỡng tại Họ Trung Phu, Gx Ngọc Long (Công Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0977.938.571

Lm. Phêrô Thân Văn Chất
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1975
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cam Lâm (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Đt. 0912.077.224

Lm. Gioan B. Lê Trọng Châu
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Lộc Mỹ (Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lộc Thủy (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0982.004.967

Lm. Fx. Trần Minh Chiến
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx. Đức Lân (Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Làng Anh (Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt: 0984.995.420


Lm. Gioan B. Nguyễn Quyết Chiến
Năm sinh:
Quê quán:
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Làng Nam (Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chính
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Bùi Ngọa (Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0978.389.522

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Chính
Năm sinh: 1944
Quê quán: Gx. Xuân An (Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1979
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu dưỡng

Lm. Phêrô Trần Phúc Chính
Năm sinh: 1943
Quê quán: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Lộc (Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0946.912.209

Lm. Gioan B. Nguyễn Viết Công
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cồn Cả (Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An)
Đt. 0972.979.966

Lm. Antôn Trần Văn Công
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Dừa (Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0989.846.490

Lm. Antôn Võ Thành Công
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Kẻ Mui (Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Du học Roma

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Cừ
Năm sinh: 1946
Quê quán: Gx. Văn Hạnh (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1999
Hưu dưỡng tại giáo họ Vĩnh Viễn, Gx. Thọ Vực (Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh)

Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Quý Hoà (Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kỳ Anh (Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Đt:

Lm. Antôn Nguyễn Khánh Cương
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Kẻ Mui (Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thổ Hoàng (Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh)

Đt: 0946.517.376

Lm. Tôma Nguyễn Văn Cường
Năm sinh: 1924
Quê quán: Gx. Tân Lộc
Thụ phong linh mục: 1961
Hưu dưỡng tại Nhà hưu dưỡng TGM (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0383.614.669

Lm. Micae Trần Văn Dâng
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Du học

Lm. Antôn Hoàng Tiến Diễn
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Giáp Tam (Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nhân Thọ (Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0977.938.171

Lm. Phaolô Trần Ngọc Du
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Troóc (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0914.750.597

Lm. Fx. Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Nghĩa Yên (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)


Lm. Phêrô Nguyễn Văn Duyệt
Năm sinh: 1941
Quê quán: Gx. Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1979
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu tại giáo họ Thanh Sơn (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0166.7630.738

Lm. Phanxicô X. Phan Khánh Dư SDB
Năm sinh: 1969
Quê quán:
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Dũ Yên (Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Lm. Gioan B. Hoàng Đông Dương
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Thượng Nậm (Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Du học Pháp

Lm. Gioan B. Nguyễn Minh Dương
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. An Nhiên (Thạch Hạ, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Chày (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0912.923.221

Lm. Phêrô Nguyễn Đại
Năm sinh: 1958
Quê quán: Gx. Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2000
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Mỹ (Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0986.698.661

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Tất Đạt SVD
Năm sinh: 1974
Quê quán:
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kim Cương (Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Đt. 0919.833.553

Lm. Giuse Nguyễn Đăng Điền
Năm sinh: 1934
Quê quán: Gx. Tân Hội (Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1966
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu dưỡng tại họ Đồng Yên (Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An)
Đt. 0982.781.227

Lm. Antôn Nguyễn Văn Đính
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Hậu Thành (Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thuận Nghĩa (Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0986.661.400

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Cam Lâm (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hoà Mỹ (Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Lm. Micae Trần Định
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Đọng (Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx. Kim Lâm (TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Du học

Lm. Gioan B. Đinh Công Đoàn
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Thuận Giang (Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Bột Đà (Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Đt. 0912.627.655

Lm. F.X. Nguyễn Văn Đoàn
Năm sinh: 1937
Quê quán: Gx. Mỹ Dụ (Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1967
Hưu dưỡng tại Gx. Sen Bàng (Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0942.072.433

Lm. Vinh Sơn Điểm Cao Dương Đông
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Giang (Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt.

Lm. Gioan B. Nguyễn Kim Đồng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Bố Sơn (Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)

Lm. Phêrô Phan Văn Đồng
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Kẻ Vang (Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Quý Hoà (Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Đt. 0975.591.999

Lm. Giuse Trần Văn Đồng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Đạo Đồng (Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Yên (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt: 01654.458.156


Lm. Giuse Lê Văn Đương
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Kẻ Dừa (Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Giáo họ Đồng Kén (Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt: 0964.553.574


Lm. Antôn Nguyễn Thanh Đương
Năm sinh: 1941
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lâm Xuyên (Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0917.504.056


Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Giao
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lãng Điền (Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Đt. 0977.988.973

Lm. Fx. Phan Đình Giáo
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Đức Lân (Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cẩm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt: 0979.090.669


Lm. Phêrô Phan Văn Hà
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0902.200.087

Lm. Gioan B. Cao Đình Hải
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Tràng Lưu (Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Sơn (Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Đt.

Lm. Antôn Đậu Quang Hải
Năm sinh: 1934
Quê quán: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1990
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu dưỡng tại họ Yên Phú, Thọ Ninh (Liên Minh Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt. 0986.603.457

Lm. Phaolô Nguyễn Thanh Hải OFM
Năm sinh:
Quê quán:
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Gia Hòa (Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Lm. G.B. Cao Xuân Hành
Năm sinh: 1930
Quê quán: Gx. Ninh Cường (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1965
Hưu dưỡng tại Gx. Phương Mỹ (Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hảo
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hà Lời (Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)

Đt:
0918.672.463

Lm. Antôn Lâm Văn Hân
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Tràng Đình (Yên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thượng Bình (Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0982.452.474

Lm. Giuse Ngô Văn Hậu
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1998
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Quan Lãng (Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Đt. 0912.741.285

Lm. Phêrô Nguyễn Huy Hiền
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1998
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Dụ (Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0913.764.763

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hiểu
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Xuân Kiều (Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệu
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2005
Nơi phục vụ hiện nay: Gx.
Đt. 0985.522.690

Lm. Giuse Phan Văn Hiệu
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Vạn Căn (Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Văn Hạnh (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)
Đt. 0986.790.158

Lm. Antôn Hoàng Trung Hoa
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Phú Vinh (Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nghĩa Thành (Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An)
Đt. 0989.833.024

Lm. Giuse Phạm Hòa
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Làng Rào (Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An)
Đt.

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Hóa
Năm sinh: 1930
Quê quán: Gx. La Nham (Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1992
Hưu dưỡng tại Gx. La Nham (Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0166.4579.870

Lm. Phaolô Nguyễn Xuân Hóa
Năm sinh: 1960
Quê quán: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tràng Đình (Yên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt. 0912.107.814

Lm. Gioan Nguyễn Văn Hoan
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. An Nhiên (Thạch Hạ, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tĩnh Giang (Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh)
Đt. 0985.525.716

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Hoan
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Lộc Thuỷ (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Ngô Xá (Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0915.039.780

Lm. G.B. Nguyễn Huy Hoàng
Năm sinh: 1933
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1965
Hưu dưỡng tại Giáo họ Tuấn Đức, Gx. Xuân Phong (Diễn Đức, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0979.961.486

Lm. Phêrô Nguyễn Huy Hoàng
Năm sinh: 1941
Quê quán: Gx. Đông Tràng (Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tiếp Võ (Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)
Đt. 0915.945.058

Lm. Antôn Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh: 1960
Quê quán: Gx. Lộc Thuỷ (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thọ Vực (Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0914.401.379

Lm. Martinô Nguyễn Xuân Hoàng
Năm sinh: 1957
Quê quán: Gx. Xuân Mỹ (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Bảo Nham (Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0986.993.978

Lm. Gioan B. Trần Huy Hoàng
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Phong (Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt. 0916.477.538

Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Ninh Cường (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt.

Lm. Phêrô Lê Thanh Hồng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Đồng Troóc (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Minh Cầm (Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Đt. 0912.625.668

Lm. Ciryllô Trần Đức Hồng
Năm sinh: 1947
Quê quán: Gx. Nghĩa Yên (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2007
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Chân Thành (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)
Đt. 0977.561.270

Lm. Giuse Trần Minh Hồng
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Ninh Cường (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0988.964.503

Lm. Antôn Nguyễn Văn Hùng
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Ngọc Long (Công Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phúc Lộc (Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Tân Phong (Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Diên Trường (Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 091.570.7589; 01698.020.549

Lm. Phêrô Thân Văn Hùng
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Tình (Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh)
Đt: 0902.246.306


Lm. Phêrô Tự Hồ Sỹ Huyền
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Xã Đoài (Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Lam (Hùng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Đt.

Lm. Gioan B. Nguyễn Xuân Huyền
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Nhân Hoà (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nghỉ chữa bệnh
Đt. 0973.015.520

Lm. Phanxicô X. Phạm Văn Hứa

Năm sinh: 1946
Quê quán: Gx. Vĩnh Phước (Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vạn Căn (Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0979.813.450

Lm. Antôn Phạm Thế Hưng
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Dũ Yên (Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lạc Sơn (Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0987.954.779

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Lộc Thuỷ (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: ĐCV Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0986.764.939

Lm. Giuse Trần Thanh Hương
Năm sinh: 1935
Quê quán: Gx. Trung Nghĩa
Thụ phong linh mục: 1966
Hưu dưỡng tại Nhà hưu TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0383.861.730

Lm. Phanxicô X. Hoàng Sỹ Hướng
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Đức Lân (Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0985.034.533

Lm. Gioan Nguyễn Phương Hướng
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Hòa Thắng (Thạch Tượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Thành (Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt. 0903.789.896

Lm. Micae Hoàng Xuân Hường
Năm sinh: 1968
Quê quán: Gx. Kẻ Đông (Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hòa Ninh (Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt. 0915.099.365

Lm. Antôn Phạm Đức Hưởng
Năm sinh: 1944
Quê quán: Gx. Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Hòa (Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0915.793.670

Lm. Phêrô Trần Ngọc Hưởng
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Diên Trường (Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kinh Nhuận (Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0169.499.9211

Lm. Gioan Nguyễn Văn Hữu
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Tân Phong (Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Gia Hưng (Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0982.742.502

Lm. Đôminicô Phạm Xuân Kế
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đông Tháp (Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0912.088.346

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Khai
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2005
Nơi phục vụ hiện nay: Du học Pháp

Lm. Phêrô Khanh Nguyễn Duy Khanh
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Xuân Mỹ (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lưu Mỹ (Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Đt. 0987.117.425

Lm. Antôn Trương Văn Khẩn
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Mỹ Yên (Nghi Phuơng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đạo Đồng (Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0985.256.258

Lm. Antôn Lê Mạnh Kiện
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Cầu Rầm (Mỹ Hậu, Hưng Đông, Tp.Vinh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Khe Gát (Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0904.941.976

Lm. Phêrô Trần Đình Lai
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Tam Đa (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2005
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hòa Thắng (Thạch Tượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 01684.949.627

Lm. Giacôbê Nguyễn Quang Lành
Năm sinh: 1960
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mành Sơn (Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0987.308.705

Lm. Giuse Hoàng Thái Lân
Năm sinh: 1962
Quê quán: Gx. Song Ngọc (Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Đại (Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An)
Đt. 0913.542.335

Lm. Gioan B. Hoàng Xuân Lập
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vạn Lộc (Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An)
Đt. 0902.233.423

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Liêm
Năm sinh: 1975
Quê quán: Họ Bùi Chu, Gx. Xã Đoài
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trang Đen (Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An)
Đt. 0982.780.138

Lm. Giuse Trần Ngọc Liêm
Năm sinh: 1949
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thanh Tân (Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Đt. 01699.400.339

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Liêm
Năm sinh:
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Diên (Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An)
Đt.

Lm. Đaminh Kiều Ngọc Linh
Năm sinh:
Quê quán:
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Lộc (Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh)
Đt.

Lm. Giuse Nguyễn Đình Linh
Năm sinh: 1947
Quê quán: Gx. Xuân Mỹ (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đăng Cao (Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0988.371.710

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh
Năm sinh: 1982
Quê quán: Gx. Lộc Thủy (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Chúc A (Huơng Lâm, Huơng Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0944.912.366

Lm. Gioan B. Phạm Quang Long
Năm sinh: 1965
Quê quán: Gx. Hoà Ninh (Quảng Hoà, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Tùng (Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt. 090.341.3411

Lm. Gioan Trần Quốc Long
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Bột Đà (Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Khánh (Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0915.051.666

Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Bá Lộc
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Gia Hoà (Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Du học Pháp

Lm. Giuse Trần Văn Lợi
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Tranh Cảnh (Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thanh Xuân (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0917.008.808

Lm. Antôn Hoàng Đức Luyến
Năm sinh: 1957
Quê quán: Gx. Bùi Ngọa (Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Sơn La (Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Đt. 0977.760.165

Lm. Antôn Lê Công Lượng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Mỹ Khánh (Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Kiều (Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt.

Lm. Phêrô Nguyễn Lượng
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx.
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thủy Vực (Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt.

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Lượng
Năm sinh: 1973
Quê quán: Họ Trung Hậu, Gx. Xã Đoài
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Trụ sở Vinh (32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Dakao, Q.I, Tp. HCM))
Đt. 0915.235.529

Lm. Phêrô Nguyễn Huy Lưu
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Nhượng Bạn (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vĩnh Hội (Hương Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh)
Đt. 0982.497.493
  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:Gửi bài
Lên đầu trang
  Đọc nhiều trong tuần 
Thư rao của TGM về dự định truyền chức Phó tế cho 4 Chủng sinh khóa XI
Đại chủng viện Vinh Thanh: Thông báo tuyển sinh vào Đại chủng viện, khóa XVI
Giáo xứ Trung Nghĩa: Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Mục vụ
Tân giáo hạt Vàng Mai: Thánh lễ tạ ơn và chính thức công bố thành lập
Việt Nam – Xứ sở này nợ ông ấy lời tri ân

  Tin - bài mới nhất 
Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ thuộc hạt Bình Chính (Quảng Bình) tĩnh tâm Mùa Chay 2017
Ân Toàn Xá dịp kỷ niệm 100 năm Fatima
Chúa nhật IV mùa Chay, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Giải đáp phụng vụ: Có thể Rửa tay thay vì Rửa chân trong ngày thứ Năm Tuần Thánh được không?
Sinh viên Công giáo Vinh tĩnh tâm Mùa Chay 2017: Trở về để gặp mình
Đại chủng viện Vinh Thanh: Thông báo tuyển sinh vào Đại chủng viện, khóa XVI
Thư rao của TGM về dự định truyền chức Phó tế cho 4 Chủng sinh khóa XI
Bốn năm tại vị của Đức giáo hoàng Phanxicô: Những đổi mới và những chống đối
Chúa nhật III mùa Chay, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Việt Nam – Xứ sở này nợ ông ấy lời tri ân
Đâu là chỗ đứng của dân chủ trong Giáo hội?
Giáo hội Hàn Quốc trước sự đổi mới của đất nước
Tân giáo hạt Vàng Mai: Thánh lễ tạ ơn và chính thức công bố thành lập
Nghĩa Sinh Sài Gòn, Phước Tuy và Phan Thiết giúp 10 giếng nước sạch cho gia đình 100 đồng bào nghèo tại Cù lao Hậu Bôi (Sóc Trăng) ngày 5-3-2017
Giáo xứ Trung Nghĩa: Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Mục vụ

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) của Đức Phanxicô
  Yêu Thương là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sự ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Ơn Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Hội Và Trong Thế Giới Ngày Nay
  Đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
  Ơn gọi đời sống thánh hiến: Lắng nghe và đi theo
  Chầu Thánh Thể Tất Niên Giáp Ngọ 2014, Đón Tân Niên Ất Mùi 2015
  Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2015 của ĐGM Phaolô
  Sứ Điệp Mùa Chay 2015 của ĐTC Phanxicô
Xem tiếp...

  Radio Công giáo Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net