Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh: Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017
11.01.2018

Ban CL&HB được thành lập theo lời mời gọi và liên kết với Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Nhiệm vụ của Ban là cổ vũ phát triển những chương trình nhằm xây dựng, bảo vệ công lý và hòa bình tại địa phương theo chỉ dẫn của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Việt Nam.

Sáng thứ Hai ngày 08/01/2018, tại phòng hội Tòa Giám Mục Xã Đoài đã diễn ra hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2014-2017 của Ban Công Lý và Hòa Bình (CL&HB) Giáo phận. Hội nghị đã đánh giá các hoạt động, thành quả cũng như những mặt hạn chế của Ban trong 03 năm qua, đồng thời đưa ra chương trình hoạt động cho những năm tới. Đồng hành với hội nghị có Đức Giám Mục Giáo phận, cha Đại Diện Giám Mục, cha trưởng ban CL&HB cùng quý cha trong ban, quý cha Quản hạt, quý Cha đặc trách CL&HB các Giáo hạt, quý khách mời và hơn 50 đại diện các tiểu ban CL&HB đến từ các giáo xứ tham dự.

Ban CL&HB được thành lập theo lời mời gọi và liên kết với Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Nhiệm vụ của Ban là cổ vũ phát triển những chương trình nhằm xây dựng, bảo vệ công lý và hòa bình tại địa phương theo chỉ dẫn của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Việt Nam.

Riêng tại Giáo phận Vinh, Ban CL&HB cũng đang còn mới mẻ, đây được xem là thời kỳ “nhen lửa”. Dù mới được thành lập, nhưng Ban đã có nhiều hoạt động mang lại lợi ích cho bà con giáo dân cũng như nhiều thành phần ngoài Công giáo trong Giáo phận. Cụ thể, Ban đã phổ biến cho hơn 5000 tham dự viên trong các đợt tập huấn về Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Công Giáo cho tiểu ban CL&HB tại các Giáo hạt.

Qua những đợt tập huấn do Ban CL&HB tổ chức, nhiều người trong Giáo phận tiếp thu, hiểu biết và có cái nhìn rõ hơn về Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Công Giáo. Đặc biệt qua đợt tập huấn tìm hiểu cơ sở pháp luật về thuế, phí tại nông thôn, phí học đường và quyền sinh con thứ ba, nhiều nơi đã có những tương tác tích cực giúp đòi lại công bằng cho học sinh, người dân trong cũng như ngoài Công Giáo. Đồng thời với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, qua các hành động cụ thể đã có nhiều tác động tích cực trong xã hội như cầu nguyện cho hòa bình, công lý, cho việc bảo vệ môi sinh...

Vì Ban mới được thành lập, chưa có quy chế rõ ràng, thiếu chuyên viên có chuyên môn, nên Ban CL&HB Giáo phận Vinh đang còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Bên cạnh đó, việc lên tiếng bảo vệ công lý và hòa bình luôn là vấn đề lớn, đụng chạm đến nhiều cá nhân cũng như tổ chức có quyền hành nên Ban luôn bị đặt trong tình trạng nhạy cảm và không ít lần bị quy kết, chụp mũ và vu khống.

Tuy nhiên, bước đầu dựa trên những thành quả đạt được, Ban sẽ tiếp tục có những hướng đi tiếp cho nhiệm kỳ mới. Hội nghị đã bầu lại cha Antôn Nguyễn Văn Đính làm trưởng ban và 08 cha trong ban CL&HB Giáo phận sẽ làm việc trong nhiệm kỳ mới 2018-2021 để đồng hành với các tiểu ban CL&HB và người dân trên quê hương.

Kết thúc hội nghị, Đức cha Phaolô đã có huấn từ, đúc kết cho Ban, đặc biệt là tiếp tục chương trình, các công việc liên quan như phổ biến Giáo huấn Xã hội Công giáo và giúp người dân hiểu biết các quyền con người cũng như các quyền lợi khác để họ có thể tự bảo vệ và chống lạm thu trong các lãnh vực.
Hoàng Diệu


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13930

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net