Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Thư Chung về việc cử hành Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt tại Giáo phận Vinh
05.01.2018

Năm Thánh này là thời gian đặc biệt thuận tiện để mọi thành phần con cái giáo phận hâm nóng lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng thời ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm chứng tá đức tin của mình. Bởi vậy, trong Năm Thánh này, tôi mong quý Cha, quý cộng đoàn giáo xứ, chủng viện, dòng tu, các hội đoàn,… cử hành phụng vụ Thánh Thể phù hợp với những quy định của Giáo hội; siêng năng và sốt sắng dâng Thánh lễ, chầu Thánh Thể và thực hiện những việc đạo đức biểu lộ lòng tôn sùng Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể; hơn nữa, giúp nhau tích cực canh tân đời sống cá nhân, nhiệt tâm dấn thân loan báo Tin Mừng, hăng say làm chứng nhân của lòng từ bi thương xót và quảng đại thực thi bác ái xã hội.TÒA GIÁM MỤC
GIÁO PHẬN VINH

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam
Tel.: (+84) 2383861171; Fax: (+84) 2383861215
Email: tgmvinh@gmail.com

Số 0218/100NCL-TC                                     

Xã Đoài, ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

THƯ CHUNG

V/v: Cử hành Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt

 

Kính thưa quý Cha và toàn thể anh chị em,

Vào ngày 19 tháng 6 năm 1918, Đức Cha Anrê Leonxiô Giuse Eloy Bắc đã thiết lập Tuần Chầu Lượt tại Giáo phận Vinh. Tuần Chầu Lượt bấy lâu thực sự đã giúp các tín hữu giáo phận chúng ta có lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể một cách đặc biệt và đã làm cho đời sống đức tin của các tín hữu thêm trung kiên vững vàng giữa bao sóng gió của thời cuộc. Đó là ơn huệ lớn lao Chúa đã ban cho giáo phận.

Để kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt (1918-2018), Tòa Giám mục đã gửi Thư thỉnh nguyện xin Đức Giáo Hoàng ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu trong thời gian đặc biệt này. Nay, tôi vui mừng thông báo cho anh chị em biết, ngày 15 tháng 12 năm 2017, thừa lệnh Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tòa Ân Giải Tối Cao, qua các văn thư Prot. N. 1344/17/I Prot. N. 1345/17/I, đã chấp thuận cho các tín hữu được hưởng Ơn Toàn Xá từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12/2018.

Chiếu theo các Văn kiện của Tòa Ân Giải Tối Cao và sau khi tham khảo ý kiến một số linh mục, tôi ấn định cách thức kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt trong giáo phận như sau:

1. Cử hành Năm Thánh Thể cấp giáo phận

Thể theo ý định của Tòa Thánh, tôi tuyên bố năm 2018 (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018) là Năm Thánh Thể cấp giáo phận.

Năm Thánh này được cử hành nhằm mục đích thúc đẩy lòng sùng kính và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể trong toàn giáo phận, “đem lại thiện ích lớn lao cho việc tuyên xưng đức tin Kitô giáo và đời sống của các tín hữu” (Văn thư số 1344/17/I của Tòa Ân Giải Tối Cao).

2. Lĩnh nhận Ơn Toàn Xá

Trong Năm Thánh này, các tín hữu có thể được hưởng Ơn Toàn Xá. Để lĩnh nhận Ơn Toàn Xá, các tín hữu phải thực hiện những việc sau:

- Chu toàn những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng);

- Có lòng thống hối thực sự và được đức mến thúc đẩy;

- Viếng nhà thờ giáo xứ hoặc chuẩn giáo xứ trong ba ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa nhật của Tuần Chầu Lượt và tham dự một vài việc phụng vụ thánh tại đó, hoặc thực hiện một vài việc đạo đức để tỏ lòng tôn sùng Bí tích Thánh Thể, hoặc dành một khoảng thời gian thích hợp để Chầu Thánh Thể và suy niệm, rồi kết thúc bằng Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và những lời khẩn cầu với Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể.

Ngoài ra, các tín hữu cũng có thể lĩnh Ơn Toàn Xá qua Phép Lành Tòa Thánh do Đức Giám mục giáo phận ban trong ngày Lễ Cao điểm của Năm Thánh.

Trong những ngày đã được quy định trên, mỗi ngày các tín hữu được hưởng một Ơn Toàn Xá và có thể chỉ ơn đó cho linh hồn các tín hữu nơi Luyện ngục.

3. Cử hành Lễ Cao điểm

Lễ Cao điểm Năm Thánh Thể dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt sẽ được cử hành trọng thể vào ngày 13 tháng 6 năm 2018, tại Trung tâm hành hương thánh Antôn, Trại Gáo.

4. Cử hành Tuần Chầu Lượt tại các giáo xứ, chuẩn giáo xứ

Trong Năm Thánh này, các giáo xứ, chuẩn giáo xứ cần tổ chức Tuần Chầu Lượt cách chu đáo hơn theo những chỉ dẫn của cuốn Kim Chỉ Nam giáo phận.

Ngoài những hình thức tôn sùng Thánh Thể theo truyền thống tốt đẹp của giáo phận, tôi đề nghị các giáo xứ tổ chức nhiều Giờ Chầu Thánh Thể vào chính ngày Cao điểm Tuần Chầu (Chúa Nhật), cho dù đã có các Giờ Chầu vào các ngày khác trong tuần.

Các cha xứ chăm lo cho các tín hữu được xưng tội, dọn mình sốt sắng để lĩnh nhận các ơn ích thiêng liêng, nhất là Ơn Toàn Xá trong ba ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa nhật của Tuần Chầu Lượt theo quy định của Tòa Thánh.

Quý Cha và toàn thể anh chị em thân mến,

Năm Thánh này là thời gian đặc biệt thuận tiện để mọi thành phần con cái giáo phận hâm nóng lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng thời ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm chứng tá đức tin của mình. Bởi vậy, trong Năm Thánh này, tôi mong quý Cha, quý cộng đoàn giáo xứ, chủng viện, dòng tu, các hội đoàn,… cử hành phụng vụ Thánh Thể phù hợp với những quy định của Giáo hội; siêng năng và sốt sắng dâng Thánh lễ, chầu Thánh Thể và thực hiện những việc đạo đức biểu lộ lòng tôn sùng Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể; hơn nữa, giúp nhau tích cực canh tân đời sống cá nhân, nhiệt tâm dấn thân loan báo Tin Mừng, hăng say làm chứng nhân của lòng từ bi thương xót và quảng đại thực thi bác ái xã hội.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, tôi cầu chúc toàn thể anh chị em một Năm Thánh chứa chan ân sủng và tình thương của Chúa. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho giáo phận và cho tôi.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban phúc lành cho tất cả chúng ta!

 

Giám mục Giáo phận Vinh  

+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13925

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net