Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ: Thông báo về việc nhận hồ sơ cấp học bổng năm học 2016-2017
03.12.2017

Thông báo về việc xét nhận hồ sơ xin cấp học bổng năm học 2016-2017
của Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
dành cho tài năng Công Giáo giáo phận Vinh.URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13856

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net