Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

"Hãy bừng sáng lên!": Thư của ĐGM Giáo phận gửi sinh viên, học sinh đầu năm học 2017-2018
01.09.2017

Hãy bừng sáng lên!" (Is 61,1)
Thư của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp
gửi sinh viên, học sinh đầu năm học 2017-2018.
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13678

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net