Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Ban Giáo dục Kitô giáo GP. Vinh: Thông báo những thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVI, năm 2017
01.06.2017

Ban Giáo dục Kitô giáo Giáo phận Vinh:
Thông báo những thông tin liên quan
đến kỳ thi tuyển sinh vào Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê,
khóa XVI, năm 2017.
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13481

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net