Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo tuyển sinh năm 2017
12.04.2017

Hội Dòng Mến Thánh Giá do Đức cha Pierre Lambert de la Motte sáng lập tại Đàng Ngoài năm 1670 và Đàng Trong năm 1671. Đây là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm, vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc đấng Bản Quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo cho lương dân.
  

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13385

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net