Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Đại chủng viện Vinh Thanh: Thông báo tuyển sinh vào Đại chủng viện, khóa XVI
18.03.2017

Đại chủng viện Vinh Thanh:
Thông báo tuyển sinh vào Đại chủng viện,
khóa XVI (2017)URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13349

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net