Tháng Giêng------------- 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

-------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
01 Tr
Thứ Hai
Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng
Ngày Hòa bình Thế giới. Đấng thường quyền sở tại có thể cho cử hành Thánh lễ cầu cho Hòa bình.
15-11
Đinh Dậu
02 Tr
Thứ Ba tuần II Giáng Sinh
Thánh Vịnh Tuần I
Lễ nhớ Thánh Cả Basiliô và Grêgôriô Nazianzen, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
16-11
03 Tr
Thứ Tư tuần II Giáng Sinh
Danh Thánh Chúa Giêsu
17-11
04 Tr
Thứ Năm tuần II Giáng Sinh. Đầu Tháng
18-11
05 Tr
Thứ Sáu tuần II Giáng Sinh. Đầu Tháng
19-11
06 Tr
Thứ Bảy tuần II Giáng Sinh. Đầu Tháng
Nếu cử hành thánh lễ vào buổi chiều thì cử hành thánh lễ vọng, nếu cử hành vào buổi tối thì lấy bài lễ chính ngày.
20-11
07 Tr
Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH. Lễ Trọng
(Lễ cho giáo dân)
Xã Đoài, Xuân Phong, Phúc Yên, Đông Cường, Tam Tòa chầu lượt
21-11
08 Tr
Thứ Hai tuần I Mùa Thường Niên
Lễ kính CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
22-11
09 X
Thứ Ba tuần I Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần I
Bài đọc I trong ngày thường niên lấy bài năm chẵn (II)
23-11
10 X
Thứ Tư tuần I Mùa Thường Niên
24-11
11 X
Thứ Năm tuần I Mùa Thường Niên
25-11
12 X
Thứ Sáu tuần I Mùa Thường Niên
26-11
13 X
Thứ Bảy tuần I Mùa Thường Niên
Th. Hilariô, Giám mục Ts Hội Thánh
27-11
14 X
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên
Thánh vịnh tuần II

Thuận Nghĩa, Đạo Đồng, Bột Đà, An Nhiên, Kinh Nhuận chầu lượt
28-11
15 X
Thứ Hai tuần II Mùa Thường Niên
29-11
16 X
Thứ Ba tuần II Mùa Thường Niên
30-11
17 Tr
Thứ Tư tuần II Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Antôn, Viện phụ
01-12
Đinh Dậu
18 X
Thứ Năm tuần II Mùa Thường Niên
Khai mạc Tuần 9 ngày cầu nguyện cho Kitô giáo hợp nhất.
(Trong tuần này có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất, kể cả trong ngày Chúa nhật)
02-12
19 X
Thứ Sáu tuần II Mùa Thường Niên
03-12
20 X
Thứ Bảy tuần II Mùa Thường Niên
Th. Phabianô, Giáo Hoàng, tử đạo và Th. Sêbastianô, tử đạo
04-12
21 X
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần III
Phú Vinh, Lưu Mỹ, Vĩnh Giang chầu lượt
05-12
22 X
Thứ Hai tuần III Mùa Thường Niên
Th. Vinh sơn, phó tế, tử đạo
06-12
23 X
Thứ Ba tuần III Mùa Thường Niên
07-12
24 X
Thứ Tư tuần III Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phanxicô Salê, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh  
08-12
25 Tr
Thứ Năm tuần III Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
Bổn Mạng Đức Cha Phaolô Maria. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
Kết thúc tuần 9 ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất.
09-12
26 Tr
Thứ Sáu tuần III Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Titô, giám mục
10-12
27 X
Thứ Bảy tuần III Mùa Thường Niên
Thánh Angêla Mêrisi, trinh nữ
11-12
28 X
Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần IV
Dĩ Lệ, Đông Kiều, Tràng Đình, Khe Gát chầu lượt
12-12
29 X
Thứ Hai tuần IV Mùa Thường Niên
13-12
30 Tr
Thứ Ba tuần IV Mùa Thường Niên
14-12
31 Tr
Thứ Tư tuần IV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Gioan Bosco, linh mục
15-12