Tháng Mười Một--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12

---------------Năm 2017

Những điều cần biết trước
1 Tr
Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên
Lễ Trọng Các Thánh Nam Nữ
Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.
Từ trưa hôm nay đến hết ngày mai, viếng nhà thờ hưởng đại xá chỉ cho các linh hồn
13-09
Đinh Dậu
2 Tm
Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Theo Tông Hiến ngày 10/8/1915, hôm nay, mọi linh mục được cử hành hoặc đồng tế 3 thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau: Có thể chỉ một thánh lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một thánh lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một thánh lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (Không có bổng lễ đối với 2 lễ này).
14-09
3 X
Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh Martinô Pores, tu sĩ
Cầu cho các đấng bậc
15-09
4 Tr
Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ nhớ Thánh Carôlô Bôrômêô, Gm.
Cầu cho các ân nhân của Giáo phận
16-09
5 X
Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Hội Nguyên, Tân Yên, Mỹ Khánh, Đồng Vông chầu lượt
17-09
6 X
Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên
18-09
7 X
Thứ Ba Tuần XXXI Mùa Thường Niên
19-09
8 X
Thứ Tư Tuần XXXI Mùa Thường Niên
20-09
9 Tr
Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Lễ kính Cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
21-09
10 Tr
Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Lêo cả, Giáo hoàng, tiến sỹ Hội Thánh
22-09
11 Tr
Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Th. Martinô, Gm.
23-09
12 X
Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Hội Yên, Tân Lập (NA), Trung Hậu chầu lượt
24-09
13 X
Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên
25-09
14 X
Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên
26-09
15 Đ
Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Albertô Cả, Gm, Tiến sĩ HT
27-09
16 X
Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Thánh Margarita Tô Cách Lan; Gertrude, Trinh nữ
28-09
17 Tr
Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Elizabeth Hungary
29-09
18 X
Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Cung hiến thánh đường Phêrô và thánh đường thánh Phaolô
01-10
Đinh Dậu
19 X
Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên
MỪNG TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Bổn Mạng Giáo Hội Việt Nam
Thánh Vịnh Tuần I
Tân Diên, La Nham chầu lượt
02-10
20 X
Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
03-10
21 Tr
Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
04-10
22 Đ
Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Cêcilia, Trinh nữ, Tử đạo
05-10
23 X
Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thánh Clementê I, Gh, Tđ; Thánh Columban, Viện phụ
06-10
24 Đ
Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lễ trọng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam
07-10
25 X
Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Th. Catarina Alexandria Đtr, tử đạo
08-10
26 Tr
Chúa Nhật XXXIV Mùa Thường Niên
LỄ TRỌNG CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Đông Tháp, Trang Nứa, Nghĩa Yên chầu lượt
09-10
27 X
Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
10-10
28 X
Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
11-10
29 X
Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
12-10
30 Đ Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Anrê, Tông Đồ
Tối hết Tháng cầu cho các linh hồn
13-10