Tháng Năm--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2017

Những điều cần biết trước
01 Tr
Thứ Hai tuần III Mùa Phục Sinh
Thánh Giuse Thợ
Quan thầy giới doanh nhân Giáo phận Vinh
06-04
Đinh Dậu
02 Tr
Thứ Ba tuần III Mùa Phục Sinh
Lễ nhớ Thánh Anathasiô, Gmtsht
07-04
03 Đ
Thứ Tư tuần III Mùa Phục Sinh
Lễ kính Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
08-04
04 Tr
Thứ Năm tuần III Mùa Phục Sinh. Đầu Tháng
09-04
05 Tr
Thứ Sáu tuần III Mùa Phục Sinh. Đầu Tháng
10-04
06 Tr
Thứ Bảy tuần III Mùa Phục Sinh. Đầu Tháng
11-04
07 Tr
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Cầu cho Ơn Thiên triệu Linh mục, Tu sĩ
Thánh vịnh Tuần IV
Quan Lãng, Cầu Rầm, Văn Hạnh, Dũ Yên, Tân Sơn, Giáp Tam chầu lượt 
12-04
08 Tr
Thứ Hai tuần IV Mùa Phục Sinh
13-04
09 Tr
Thứ Ba tuần IV Mùa Phục Sinh
14-04
10 Tr
Thứ Tư tuần IV Mùa Phục Sinh
15-04
11 Tr
Thứ Năm tuần IV Mùa Phục Sinh
16-04
12 Tr
Thứ Sáu tuần IV Mùa Phục Sinh
Thánh Nêrêô, Th. Akilêô và Th. Pangraxiô, tử đạo (Đ)
17-04
13 Tr
Thứ Bảy tuần IV Mùa Phục Sinh
Đức Mẹ Fatima
18-04
14 Tr
Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh
Thánh vịnh Tuần I
Ngày tôn vinh các bà mẹ trong gia đình
Thanh Dạ, Qui Hậu, Qui Chính, Tĩnh Giang, Sen Bàng chầu lượt 
19-04
15 Tr
Thứ Hai tuần V Mùa Phục Sinh
20-04
16 Tr
Thứ Ba tuần V Mùa Phục Sinh
21-04
17 Tr
Thứ Tư tuần V Mùa Phục Sinh
22-04
18 Tr
Thứ Năm tuần V Mùa Phục Sinh
Thánh Gioan I, Gh., tđ.
23-04
19 Tr
Thứ Sáu tuần V Mùa Phục Sinh
24-04
20 Tr
Thứ Bảy tuần V Mùa Phục Sinh
Thánh Bênađinô Xiêna, Lm
25-04
21 Tr
Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh
Thánh vịnh Tuần II
Nghi Lộc, Làng Anh, Nhượng Bạn, Kẻ Mui chầu lượt
26-04
22 Tr
Thứ Hai tuần VI Mùa Phục Sinh
Th. Rita Cascia, nữ tu
27-04
23 Tr
Thứ Ba tuần VI Mùa Phục Sinh
28-04
24 Tr
Thứ Tư tuần VI Mùa Phục Sinh
29-04
25 Tr
Thứ Năm tuần VI Mùa Phục Sinh
Thánh Bêđa khả kính, Lm. tiến sĩ Hội thánh.
Thánh Grêgôriô VII, Gh., Thánh Maria Mađalêna Pátdi, trinh nữ
30-04
26 Tr
Thứ Sáu tuần VI Mùa Phục Sinh
Tuần 9 ngày kính Chúa Thánh Thần
Lễ nhớ Th. Philipphê Nêri, Lm
01-05
Đinh Dậu
27 Tr
Thứ Bảy tuần VI Mùa Phục Sinh
Thánh Autinh Gm. Cantôbêri
02-05
28 Tr
Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh
LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ Trọng
Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Thánh vịnh Tuần III
Yên Đại, Vĩnh Phước (HT), Ninh Cường, Đồng Troóc chầu lượt 
03-05
29 Tr
Thứ Hai tuần VII Mùa Phục Sinh
04-05
30 Tr
Thứ Ba tuần VII Mùa Phục Sinh
05-05
31 Tr
Thứ Tư tuần VII Mùa Phục Sinh
Lễ kính Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Tối hết Tháng Hoa, vào tháng kính Trái Tim Chúa Giêsu
06-05